Boek Nederlands

Belgium : een utopie voor onze tijd

Belgium : een utopie voor onze tijd

Populair-wetenschappelijke verhandeling over België als moderne staat met suggesties voor de versterking daarvan.
Titel
Belgium : een utopie voor onze tijd
Auteur
Philippe Van Parijs
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Polis, 2018
214 p.
ISBN
9789463100298 (paperback)

Besprekingen

Met deze populair-wetenschappelijke verhandeling geeft de auteur zijn visie op het gebrekkig functioneren van België als één land, analyseert hij opties voor versterking van dit functioneren en komt tot aanbevelingen hiervoor, mede in het licht van de Europese samenwerking. Aspecten die aan de orde komen, zijn onder meer de taalstrijd, bestuurskunde, governance, de democratie en de nationale identiteit. Niet altijd even gemakkelijk geschreven, maar boeiende verhandeling voor mensen met een diepere belangstelling voor België als staat en voor de Belgische politiek. Het boek is voorzien van een uitgebreide literatuurlijst en bevat tevens een aantal eindnoten.