Boek Nederlands

God niet te geloven

Phil Bosmans (auteur)

God niet te geloven

Phil Bosmans (auteur)
Overdenkingen van een rooms-katholieke priester over het godsbeeld en de verhouding van de moderne mens tot God.
Titel
God niet te geloven
Auteur
Phil Bosmans
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 1988
220 p.
ISBN
90-209-1564-9

Besprekingen

Van de boeken van de rooms-katholieke priester over levensmoed en levenskunst zijn inmiddels miljoenen exemplaren wereldwijd verspreid. Ook dit boek zal velen aanspreken. De titel doet dat niet direct vermoeden. Weer een boek over God, zo lijkt het. Het antwoord is: ja en nee. Het gaat over het beeld van God dat de schrijver heeft, maar vooral over de mens die zich existentiële vragen stelt. In dit boek geen wetenschappelijke beschouwingen over het Godsprobleem in deze tijd, maar een poging om in verstaanbare taal gedachten en gevoelens weer te geven van een voor deze wereld vreemd geworden werkelijkheid die de schrijver God noemt. Zijn stelling is ook dat niet God dood is, maar dat de mensen zijn doodgegaan aan hun doodverklaren van God. De mens is met zijn technische vooruitgang en comfort losgeraakt van de natuur en het gevoel voor het menselijk mysterie. Dit alles wordt gepresenteerd in korte overwegende stukjes, waarin Bosmans z'n eigen gedachten en gevoelens weergeeft. Een boek …Lees verder