Boek Nederlands

De 360° werknemer : de nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie

Jan Blommaert (auteur), Paul Mutsaers (auteur), Hans Siebers (auteur)

De 360° werknemer : de nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie

Jan Blommaert (auteur), Paul Mutsaers (auteur), Hans Siebers (auteur)
Kritische beschouwing over flexibele inzetbaarheid, eenmans-ondernemerschap en andere nieuwe vormen van arbeid, met een pleidooi voor een nieuw evenwicht tussen werk en vrije tijd.
Titel
De 360° werknemer : de nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie
Auteur
Jan Blommaert Paul Mutsaers Hans Siebers
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Berchem: EPO, 2012
133 p.
ISBN
9789491297298 (paperback)

Besprekingen

Ooit was arbeid een grondrecht. Uit de vrijheid die uit de arbeid voortkomt moest iedereen zichzelf kunnen verwezenlijken en elk facet van zijn mens-zijn kunnen ontwikkelen. Daarbij staat de menselijke waardigheid centraal. Dat grondrecht en ideaal is volgens de auteurs van De 360° werknemer erg bedreigd door de doctrine van het zogenaamde ‘flexicuritysysteem’ dat de Europese Unie sinds 2007 blijkt te promoten. Het is een eufemistische term die flexibele arbeid combineert met job security. Concreet betekent flexicurity dat bedrijven flexibel moeten kunnen aanwerven en ontslaan, gedreven door competitiviteit. Dat systeem staat voor vier kenmerken. De werknemer moet zich voortdurend aanpassen aan wisselende conjuncturen. Die flexibiliteit van de werknemer moet ondersteund worden door het onderwijsmodel van het levenslang leren. Ook moet de werknemer bereid zijn de verwachting van steeds verbeterende arbeidsomstandigheden op te geven om te aanvaarden dat men er door conjunc…Lees verder
Arbeid, ooit een grondrecht, wordt bedreigd door het 'flexicuritysysteem' dat sinds 2007 gepromoot wordt door de Europese Unie. Dit systeem combineert flexibele arbeid met job security. De creatieve mens uit het vroegere model werd vervangen door de mens als grondstof in een economisch productieproces. Na een kritische analyse van de evolutie van arbeid, kijken de auteurs naar de rol van de psychologie, die de '360°-werkkracht' creëerde: ons hele leven is onderzoekbaar en evalueerbaar met betrekking tot onze prestaties in arbeid. In het derde deel lezen we hoe arbeid als grondrecht herontdekt kan worden. Eerst moeten mensen de zin van (vrije) tijd herwinnen. Die moet voor een balans zorgen tussen leven en werken. Vervolgens moet arbeid bevrijd worden van de psychologiserende controle ten dienste van winsten en dividenden. Uiteindelijk pleiten de auteurs voor een fundamentele transformatie van het heersende mens- en maatschappijbeeld om te komen tot evenwichtiger verhoudingen tussen me…Lees verder